Hymn 827 -0

七律  別美林
 

Hymn 827 -1

1   八年鏖戰美林關,
風餐露宿望月圓。
可喜長纓今在手,
必縛鯤鵬獻祭壇!
  
彈指十年華爾街,
幾多春夢化硝煙。
不堪回首風暴夜,
主恩伴我笑明天!
  
  
  
(李良春,2009年12月3日)
 
Hymn 827 -2

2   【注釋】
  
長纓:《漢書•終軍傳》,
“軍自請,願受長纓,必羈南越王而致之闕下。”
鯤鵬:《庄子•逍遙游》,
“北冥有魚,其名為鯤,鯤之大,不知其幾千裡也。
化而為鳥,其名為鵬,鵬之背不知其幾千裡也。”